PSİ 4063 Bilişsel Psikolojide Çağdaş Konular: Belleğe Sosyal Etkiler ve Kolektif Bellek

 

Ders saatleri:  Pazartesi 8:50-10:25, Çarşamba 11:15-12:00, E 19.

 

Kaynaklar:

Boyer, P. ve Wertsch, J. V. (2015). Zihinde ve Kültürde Bellek (çev. Y. A. Dalar). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Draaisma, D. (2012). Unutmanın kitabı (çev. D. Muradoğlu). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Goldstein, E. B. (2013). Bilişsel psikoloji (çev. O. Gündüz). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Orwell, G. (1984). 1984 (çev. C. Üster). İstanbul: Can Yayınları.

Özyürek, E. (2001). Türkiye'nin toplumsal hafızası. İstanbul: İletişim Yayınları.

Schacter, D. L. (2008). Belleğin izinde: Beyin, zihin ve geçmiş (çev. E. Özgül). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

 

 

 

Tarih

Konu

Kaynak

11 Eyül

Duyusal ve kısa süreli bellek Goldstein, bölüm 5
18 Eylül Çalışma belleği  

25 Eylül

Farklı bellek sistemleri Goldstein, bölüm 6; Draaisma, bölüm s. 71-90, 102-113
2 Ekim Uzun süreli belleğe kaydetme Goldstein, bölüm 7

9 Ekim

Uzun süreli bellekten geri çağırma  
16 Ekim Hatırlamanın işlevleri Boyer ve Wertsch, bölüm 1 (Boyer)

23 Ekim

Otobiyografik bellek Goldstein, bölüm 8; Schacter, bölüm 3; Draaisma s. 19-42
30 Ekim Otobiyografik bellek ve kültür Boyer ve Welrtsch, bölüm 2 (Williams ve Conway) ve 3 (Bernsten ve Bohn)

6 Kasım

Arasınav  
13 Kasım Bellekte çarpıtmalar Goldstein, bölüm 8; Schacter, bölüm 4; Draaisma, s. 144-202

20 Kasım

Kolektif bellek Boyer ve Wertsch, bölüm 5 (Wertsch) ve 8 (Lambert ve Sherer); Draaisma, s. 203-242, 252-273
27 Kasım Kolektif bellek (devam) ve kitap tartışması Orwell; Özyürek s. 215-247 (A. Gür) s. 267-297 (P. Papailias)

4 Aralık

Bilişsel süreçler ve kolektif bellek Boyer ve Wertsch, bölüm 6 (Roediger, Zaromb ve Butler) ve 7 (Pennebaker ve Gonzales)

11 Aralık

Bellek ve kültür Boyer ve Wertsch, bölüm 13 (Boyer)