PSİ 6101 Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri

2017-2018 Güz Yarıyılı

 

Ders saatleri:  Salı 8:50-11:15, E 16.

 

Kaynaklar:  Willig, C. (2013).  Introducing qualitative research in psychology, 3rd ed.  Maidenhead, Berkshire:  Open University Press.

 

Ders işlenişi ve değerlendirme:  Derslere ilgili materyali okumuş olarak gelmeniz beklenmektedir.  Ders saatleri sunuş, tartışma ve örnekler üzerinde çalışma şeklinde kullanılacaktır.  Değerlendirme yarıyıl boyunca gerçekleştirilecek bir dizi ödev üzerinden yapılacaktır. İlk ödev (teslim tarihi 5 Aralık, etki oranı %30) fazla kişisel ve hassas olmayan bir konuda bir kişiyle 30 dakikayı aşmayan yarı yapılandırılmış bir görüşme yapıp görüşme gündemini ve görüşmenin Jefferson yöntemiyle çözümünü sunmak olacaktır. İkinci ve üçüncü ödevler (her birinin etki oranı %20) Willig'in kitabındaki etkileşimli egzersizlerden (Bölüm 7, 1; Bölüm 8, 2; Bölüm 10, 1 ve 2; Bölüm 11, 1 ve 2; Bölüm 12, 1; Bölüm 13, 2) farklı analiz yöntemleriyle ilgili iki tanesini seçerek analizi gerçekleştirip sonucu bildirmektir. Dördüncü ödev (etki oranı %30) nitel bir yöntemin kullanılacağı bir araştırma önerisi sunmaktır.

 

Ders programı:

Tarih

Konu

Kaynak

11 Eyül

Giriş

 

18 Eylül Pozitivist yöntemlerin eleştirisi Bölüm 1

25 Eylül

Nitel araştırmanın epistemolojik temelleri Bölüm 2
2 Ekim Nitel araştırmada desen ve planlama Bölüm 4 ve 5

9 Ekim

Nitel araştırmada etik  
16 Ekim Nitel araştırmada veri toplama Bölüm 3

23 Ekim

Tematik analiz Bölüm 6
30 Ekim Gömülü teori Bölüm 7

6 Kasım

Yorumlayıcı fenomenolojik analiz Bölüm 8
13 Kasım Söylem analizi Bölüm 10

20 Kasım

Foucault tarzı söylem analizi Bölüm 11
27 Kasım Diğer yöntemler Bölüm 9, 12, 13

4 Aralık

Niteliksel araştırmanın değerlendirilmesi Bölüm 14

11 Aralık

Niteliksel araştırmanın eleştirisi Bölüm 15