ENGLISH

Güncel çalışmalarım, müzik beğenileri, müziğin kişisel ve sosyal işlevleri, toplumsal cinsiyet ve cinselliğin müzikle ilişkisi konuları üzerinde yoğunlaşmakta.  Bu kapsamda, 2000’li yılların başından beri yoğun araştırmalara konu olan, müzik beğenilerinin altında yatan boyutlarla ilişkili çalışmaların yanında müziğin toplumsal cinsiyeti ortaya koymakta ve bulandırmaktaki rolü üzerinde de çalışmaktayım.  Yayınlar ve bildiriler için tıklayın

Bellek ve düşünme süreçleri ise, çoğu zaman lisansüstü öğrencilerle birlikte, araştırmakta olduğum bir başka alan.  Bu kapsamda yakın zamanda sahte hatırlama ile ilişkili konulara yoğunlaştıksa da belleğin ve bilişsel süreçlerin başka yönleri de araştırma konularım arasında bulundu.  Yayınlar ve bildiriler için tıklayın

Lisansüstü eğitimim sırasında ve hemen sonrasında yoğun olarak araştırdığım konular ise müzik algısı başlığı altına girebilecek konulardı.  Bu dönemde armoni algısı (özellikle hazır olma etkileri) ve ritmik yapıların algılanması üzerinde çalıştığım başlıca konular oldu.  Yayınlar ve bildiriler için tıklayın