ENGLISH

Verdiğim Dersler

Vermiş olduğum dersler dört alanda toplanabilir: Psikolojiye Giriş, Araştırma Yöntemleri ve İstatistik gibi genel psikoloji dersleri; bilişsel psikolojide genel dersler; bilişsel psikolojide işitsel algı ve müzik algısı gibi özel ilgi alanlarımla ilgili dersler; ve bilişsel bilimlere giriş dersleri.

Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Lisans:  Psikolojiye Giriş (I ve II), Araştırma Yöntemlerine Giriş, Öğrenme Psikolojisi, Zihin Felsefesi, Bilişsel Psikoloji, Fizyolojik Psikoloji, Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme, Evrimsel Psikoloji, Nöropsikolojiye Giriş, Psikolojide Mesleki Etik, Bellek ve Bellek Bozuklukları, Düşünme ve Karar Verme, Duyum ve Algı, Duygular Psikolojisi, Reading and Speaking in Foreign Language, Occupational Topics in Foreign Language (I and II), Communicational Skills in Foreign Language

Lisansüstü:  Deneysel Araştırmada Yöntem ve İstatistik, Davranışın Fizyolojik ve Biyolojik Temelleri, Duygular ve Duygusal Süreçler, Bellek Süreçleri, Algı Süreçleri, Dil ve Düşünme Süreçleri, Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri, Müzik Psikolojisi, Karar Verme ve Seçim Yapma, Bilişsel Süreçlerde Kişiler Arası ve Kültürler Arası Farklılıklar, Psikodilbilim

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Psikolojide Araştırma Yöntemleri, Sosyal Psikoloji

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı

Bellek Süreçleri, Dil ve Düşünme Süreçleri, İşitmede Bilişsel Süreçler, Görmede Bilişsel Süreçler, Bağlantıcı Yaklaşımlar ve İnsan Davranışı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Psikolojiye Giriş, Psikolojide Araştırma Yöntemleri, Deney Deseni, Bilişsel Süreçler (I ve II), Okumanın Psikolojisi, Müzikte Algısal ve Bilişsel Süreçler, Bilişsel Bilimlere Giriş